01

Rreth Nesh

Ne ju ndihmojmë të parandaloni sëmundjet nëpërmjet ushqimit...

albanaaa
Fit Health Group

Fit Health Clinic
Fit Health Farmaci
Fit Health Catering

“Ne jemi një grup mjekësh që për herë të parë në Shqipëri vendosëm të propozojmë protokolle nutricioni. Kjo konsiston mbi ushqyerjen në mënyrë të shëndetshme me anë të protokolleve të bazuar në teknikat më të fundit shkencore. Pervec kesaj u fokusuam në ofrimin e trajtimeve bashkëkohore për të lehtësuar rikuperimin dhe rigjenerimin për gjendje të ndryshme shëndetësore me HBOT ( Terapia me Oksigjen Hiperbarik ) dhe te protokolleve te ndryshme për të përmirësuar shëndetin, mirëqenien dhe cilësinë e jetës.”

  • FIT HEALTH CLINIC
  • FIT HEALTH CATERING
  • FIT HEALTH FARMACI
Rreth Nesh
01.