PËRDORIMI I PROBIOTIKËVE NË SIBO

Mikrobiota e zorrëve të njeriut është një bashkësi bakteresh të dobishme për njeriun që jetojnë në zorrë. Prishja e homeostazës së këtyre baktereve të dobishme mund të çojë në pasoja klinike, si rritja e baktereve patogjene ose baktereve “të këqija” në zorrën e hollë (SIBO); një situatë ku bakteret janë të pranishme në zorrën e hollë.

SIBO njihet si një shkak i rëndësishëm i keqtretjes dhe keqpërthithjes; së fundmi, SIBO ka qenë i implikuar në një larmi skenarësh klinikë duke filluar nga sëmundja e mëlçisë yndyrore jo-alkoolike deri te diarreja e pashpjegueshme dhe sindroma e zorrës së irrituar (IBS).

Tradicionalisht, SIBO përcaktohet klinikisht në bazë të kulturave sasiore të aspiratit të jejenumit. Prania e më shumë se 105 njësive formuese të kolonive (cfu) / ml të aspiratit proximal jejunal konsiderohet si diagnostikuese.

Kjo qasje, për shkak të natyrës së saj invazive dhe kostove të mëdha nuk parapëlqehet dhe, në praktikën klinike, është zëvendësuar ose nga kulturat e aspiratit duodenal të marra përmes një endoskopi, ose, më shpesh, nga testet e frymëmarrjes së hidrogjenit të njohura ndryshe si Hydrogen Breath test (HBTs) të kryera duke përdorur substrate të tilla si laktulozë ose glukozë.

Në menaxhimin e pacientit me SIBO vëmendja së pari duhet të drejtohet drejt zbulimit dhe eliminimit, kur është e mundur, të ndonjë shkaku themelor dhe, së dyti, në korrigjimin e çdo mangësie ushqyese rezultuese.

Në shumë situata, për fat të keq, një shkak themelor nuk mund të gjendet ose, nëse është i pranishëm, të eliminohet; prandaj, për shumë pacientë terapia përqendrohet në supresionin e SIBO-s në vetvete. Qasja e fundit është bazuar në përdorimin e regjimeve të ndryshme me antibiotikë me spektër të gjerë, si norfloksacinë, tetraciklinë, ciprofloxacinë, metronidazol dhe doksiciklin.

Trajtimi afatgjatë me shumicën e antibiotikëve të spektrit të gjerë të lartpërmendur mund të jetë i komplikuar nga toleranca e dobët e pacientit, dëmtimi i florës normale bakteriale, diarreja e lidhur me antibiotikët (përfshirë rrezikun e Clostridium), zhvillimi i rezistencës ndaj antibiotikëve dhe potenciali për rikthim të kolonizimit pasi të ndërpritet antibiotiku.

Për të gjitha këto arsye dhe duke pasur parasysh aftësinë e tyre për të ripopulluar mikrobiotën, nuk duhet të jetë për t'u habitur që ka pasur një interes të konsiderueshëm të kohëve të fundit për përdorimin e probiotikëve dhe prebiotikëve në SIBO.

Probiotikët janë organizma të gjallë, që ofrojnë përfitime shëndetësore për individin. Bazuar në shumë studime laboratorike, janë identifikuar një larmi mekanizmash përmes të cilave mund të jepen përfitime të tilla si:

• konkurrenca me patogjenët

• prodhimi i bakteriocinave

• ndalimi i zhvendosjes bakteriale

• rritja e funksionit të barrierës mukozale

• rregullimi i ulët i përgjigjeve inflamatore

• efektet metabolike

• modulimi i reagimeve motorike dhe ndijore të zorrëve

• sinjalizimi midis baktereve luminale, epitelit të zorrëve dhe sistemit imunitar

Përfitimet e probiotikëvë janë përshkruar në një numër çrregullimesh si sëmundja inflamatore e zorrëve, sindroma e zorrës së irrituar dhe diarreja e lidhur me antibiotikë.

Në një studim të kryer u zbulua se të dy llojet e Lactobacillus casei dhe L. acidophilus cerela rezultuan të efektshme në trajtimin e diarresë kronike në rritjen e baktereve të zorrës së hollë; të tjerët treguan efikasitet në drejtim të përfitimit simptomatik midis pacientëve me SIBO dhe distensionit funksional të zorrëve.

Në një përpjekje për të minimizuar ekspozimin ndaj antibiotikëve dhe për të kundërshtuar ndikimin e antibiotikëve me spektër të gjerë në florën normale bakteriale, mjekët kanë përshkruar një kombinim të antibiotikëve me një probiotik.

Përfshirja e probiotikut rrit ndikimin klinik të antibiotikut dhe mund të rrisë gjasat e çrrënjosjes së SIBO. Studimet tregojnë se biomarkuesit e inflamacionit, të tilla si shpejtësia e sedimentimit të eritrociteve (ESR), proteina reaktive C (CRP) ose kalprotektina fekale, reduktohen më shpejt në një individ që trajtohet me antibiotikë të kombinuar me një probiotik sesa në një tjetër që trajtohet vetëm me antibiotikë.

Khalighi AR, Khalighi MR, Behdani R, Jamali J, Khosravi A, Kouhestani Sh, Radmanesh H, Esmaeelzadeh S, Khalighi N. Evaluating the efficacy of probiotic on treatment in patients with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)--a pilot study. Indian J Med Res. 2014 Nov;140(5):604-8. PMID: 25579140; PMCID: PMC4311312.

Eamonn M.M. Quigley Wei Chung Chen. Probiotics, prebiotics & synbiotics in small intestinal bacterial overgrowth: Opening up a new therapeutic horizon! PMCID: PMC4311309; PMID: 25579137