Efektet e HBOT në sëmundjet tumorale

• Përmirëson përgjigjen ndaj radioterapisë

• Përmirëson përgjigjen ndaj kimioterapisë

• Përmirëson trajtimin e lezioneve cerebrale

• Zvogëlon rezistencën ndaj medikamenteve në sëmundjet malinje

• Përmirëson rezultatet kirurgjikale

• Targeton tumoret metastatike

• Rrit speciet reaktive të oksigjenit

• Nxit “vrasjen” e qelizave kancerogjene

• Zvogëlon vëllimin e tumorit

• Redukton efektet anësore të radioterapisë

• Zvogëlon efektet anësore të kimioterapisë

• Përshpejton shërimin post-operativ & parandalon vendosjen e infeksioneve post-kirurgjikale

• Redukton inflamacionin

• Normalizon nivelet intraqelizore të oksigjenit

• Stimulon detoksifikimin qelizor

• Zvogëlon rrezikun e tumoreve inflamatore patogjene

• Mbështet proceset energjitike qelizore për riparim optimal të ADN-së