Rëndësia e nutrigjenetikës

Sot, ne e dimë se secili individ zotëron afërsisht 99.9% të ADN -së të barabartë me atë të një individi tjetër, ndërsa në 0.1% e mbetur ka mjaft dallime të rëndësishme që na veçojnë dhe që janë përgjegjës për sjelljen tonë lidhur me ushqime të caktuara, medikamente dhe ndërveprime mjedisore të llojeve të ndryshme.

Hartimi i gjeneve ka mundësuar zhvillimin e nutrigjenetikës, një disiplinë shkencore kryesore në evolucion të vazhdueshëm e cila lejon identifikimin e variacioneve gjenetike te njerëzit që shkaktojnë dallime fenotipike në përgjigje ndaj molekulave të futura në dietë, me qëllim vlerësimin e rreziqeve dhe përfitimeve të një individi ndaj përbërësve të caktuar në dietë.

Me nutrigjenetikën është e mundur të zhvillohet një ushqyerje e personalizuar sipas strukturës gjenetike të individit, duke marrë parasysh ndryshueshmërinë e gjeneve të përfshirë në metabolizmin e lëndës ushqyese dhe objektivin e tij. Prandaj, ushqimi nuk është i nevojshëm vetëm për të siguruar kalori, por për të ndryshuar sjelljen tonë si rezultat i stresit mjedisor, për të parandaluar sëmundje multifaktoriale të tilla si obeziteti, diabeti dhe të ndihmojë në arritjen e jetëgjatësisë dhe shëndetit të mirë.

Dihet gjerësisht se substanca të ndryshme, të tilla si curry (i cili mund të parandalojë Alzheimer), vera e kuqe (e cila është e aftë të parandalojë diabetin tip 2), mund të jenë një ndihmë e vlefshme, nëse përfshihen në dietë në mënyrë korrekte. Nëpërmjet nutrigjenetikës, vlerësohen nevojat reale të individit për të futur një ushqim dhe / ose integrues ushqimor bazuar në kërkesën metabolike të tij.

Studimi i gjeneve të veçanta të përfshira në shumë procese metabolike, të cilat kur stimulohen nga ushqime të veçanta mund të shprehin ndryshe proteinat që sintetizojnë japin ndihmë efektive për nutricionistin në hartimin optimal të dietës suaj.