Pse është e dobishme që mineralograma të kryhet përmes flokëve?

Mineralograma është një test që kryhet duke analizuar flokët me anë të analizave spektrofotometrike. Akumulimi i metaleve toksike shfaqet me dëmtime të ndryshme në organizëm. Mineralograma është pikërisht testi i duhur që na ndihmon për të përcaktuar nivelet e këtyre metaleve, mineralet esenciale si dhe raportet mes tyre.

Pse flokët? Ato janë një mostër e thjeshtë, jo traumatike dhe sigurojnë një lexim qelizor të mineraleve; flokët janë një material i qëndrueshëm biopsie që nuk kërkon trajtime të veçanta; një fakt i rëndësishëm është se nivelet e mineraleve në flokë janë rreth dhjetë herë më të mëdha se ato në gjak, prandaj mundëson marrjen e sasisë së tyre me saktësi më të madhe.

Ky është një test i vlefshëm për të gjithë, dhe merr një rol të rëndësishëm në fushën e hetimit biologjik në nivelin ushqyes dhe lejon një kuptim më të mirë të proceseve fiziopatologjike; konsiderohet si një mjet shumë i dobishëm kërkimor për hulumtimin e ngjarjeve brenda trupit.

 

Floket përbëjnë një material bioptik me vlerë të dukshme interpretuese mjekësore, i cili lejon të kuptuarit e funksionalitetit të qelizës dhe metabolizmit të saj, glikolizës, fosforizimit, ciklit të acideve trikarboksilike, të gjitha ngjarjeve biokimike që bëhen të vëzhgueshme dhe rrjedhimisht e korrigjueshme me ndërhyrjen e duhur terapeutike ushqyese e cila mundëson rirregullimin e ekuilibrave të ndryshuar dhe nën homeostatik të trupit. Në fakt është një diagram i vlerave të mineraleve, qelizore dhe jashtëqelizore, të përfshira në substancat e analizuara.

Kjo ju lejon të dini nevojat e sakta individuale për vitamina/minerale dhe ushqimet e nevojshme për të rregulluar organizmin; kontrollet e mëvonshme lejojnë të dihet ecuria e terapisë dhe reagimet e saj.

Analiza e mineralogrames ju lejon të keni një "dritare në qelizë" për të vëzhguar dhe kuptuar plotësisht metabolizmin e saj specifik, pasi ky i fundit nuk ndodh në gjak, urinë apo zona të tjera të trupit, të cilat normalisht analizohen nga laboratorët në mbarë botën, ky test i lejon teknikut të kuptojë ndryshimet metabolike të pranishme në qelizat e analizuara; gjithashtu lejon të kuptojë më mirë etiogjenezën e sëmundjes, stresin qelizor dhe mekanizmat e reagimit.

 

Mineralograma më e njohur dhe e sakte është ajo e flokëve; kjo e fundit duhet të merret nga pjesa e pasme e qafës drejt bazës së kafkës dhe sa më afër rrënjës.

 

Mostra e flokëve lahet më pas me një zgjidhje neutrale për të eliminuar substancat e jashtme; më pas flokët shpërndahen në një tretësirë ​​acidi për t'u analizuar nga një fotometër i spektrit të përthithjes atomike ose skanimit; Nga kjo pajisje përcaktohet sasia e mineraleve që përmbajnë flokët.

 

Kjo analizë ka një karakteristikë: jep informacion mbi nivelet ndërqelizore të substancave të ndryshme; mos harroni se analizat e gjakut japin vetëm vlerat e substancave të jashtme të qelizës, pra të dhënat e lëngut të gjakut që qarkullon. Nderkohe, fakti i të qenit në gjendje të marrim parasysh nivelet e intoksikimit ndërqelizor na lejon të kontrollojmë të gjithë funksionimin metabolik të organizmit dhe të jemi në gjendje të ndërhyjmë më mirë me terapi të përshtatshme, si dhe të njohim faktorët toksikë që janë gjithmonë në origjinën e të gjitha patologjitë.

 

Me këtë test merret informacion mbi marrëdhëniet cilësore midis mineraleve, për shkallën e stresit, për llojin oksidativ dhe për mosfunksionimet metabolike edhe para shfaqjes së simptomave; me këtë teknikë, ne jemi në gjendje të njohim plotësisht ndryshimet ushqyese të një subjekti, pra intoksikimet e tij personale.

 

Ju lejon të matni funksionin e Sistemit Nervor Autonom; përcaktimi i vlerave ideale të mineraleve në trup dhe mundesia për të ditur se cilat minerale suplementare duhet t'i furnizoheni dhe së fundi mundëson lidhjen e gjendjeve patologjike, psikologjike dhe mendore me gjendjet e oksidimit qelizor. Pasi të njihen vlerat e përbërësve individualë, do të dimë tepricat ose mangësitë e mineraleve që nuk janë lehtësisht të dallueshme, për shembull nga analizat e gjakut; do të gjejmë tepritë e grumbulluara në organizëm ose mangësitë e faktorëve jetikë gjithmonë të domosdoshëm për funksionimin e duhur të organizmit  tonë.

 

Përveç dhënies së të dhënave për metalet dhe mineralet, laboratori do të ofrojë indikacione të përgjithshme për llojin dhe përdorimin e suplementeve të përshtatshme për rikthimin e vlerave normale trupore.

 

Keshtu ju apo femijet tuaj do te mund te jetoni shendetshem, plot energji dhe vitalitet !!!